Bjørnen sover

Bjørnen sover er en barnelek som er spesielt populær blant de mindre barna. Leken begynner med at et av barna velges ut til å spille bjørn, for eksempel ved å trekke strå eller å ved å elle. “Bjørnen” legger seg til å “sove” midt på gulvet, mens de andre barna holder hverandre i hendene og […]
Continue reading…

 

Gjemsel

Denne leken er nok alle kjent med og er sannsynligvis minst like gammel som menneskeheten selv. Til og med blant mange dyreunger er denne leken en del av oppveksten, men da gjerne i litt mindre ordnede former og med færre regler enn når barna våre leker leken:-) Leken går ut på at alle barna – […]
Continue reading…

 

Stolleken

Dette er en morsom lek hvor både store og små kan være med. Leken starter med at man har en gruppe deltagere og noen stoler, én stol færre enn antall deltager. Stolene settes i en sirkel som vender utover, og deltagerne står i sirkel like utenfor den. Det trengs en person som ikke deltar i leken […]
Continue reading…

 

Flasketuten peker på

Flasketuten peker på er en lek hvor flere spillere sitter/står/kneler i en sirkel. En flaske er plassert på gulvet i sentrum av sirkelen. En spiller begynner og før hun/han spinner flasken rundt må hun/han finne på en ting som «den som flasketuten peker på» skal gjøre. Alle aldre kan spille, med tilpasning i henhold til […]
Continue reading…