Bjørnen sover

Bjørnen sover er en barnelek som er spesielt populær blant de mindre barna. Leken begynner med at et av barna velges ut til å spille bjørn, for eksempel ved å trekke strå eller å ved å elle. “Bjørnen” legger seg til å “sove” midt på gulvet, mens de andre barna holder hverandre i hendene og […]
Continue reading…